You are here

Rijeka

  • Dječja bolnica Kantrida, Rijeka ( pedijatrija; psihijatrija)   Istarska 43;  051 659 111

 

  • Sveučilišni savjetovališni centar – Psihološko savjetovalište:

prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, psiholog
(samo za studentice i studente)
Sveučilište u Rijeci,  Sveučilišni kampus na Trsatu
Građevinski fakultet, Radmile Matejčić 3,  51000 Rijeka
Tel: 051/265-841, 051/265-842
Radno vrijeme: 9-16 sati
www.ssc.uniri.hr; mail adresa ssc@ssc.uniri.hr